Ελευθερία Τσιάρτα

Ψηφιοποιούμαι άρα υπάρχω

1-2, 1-2, test!

Ιανουάριος8

(01/11/04) My darling promised me that I'll be able to publish post from Ms Internet explorer, too. Let's check!

02/11/04 14.29' Check 1: failed

03/11/04 13.34' Check 2: failed

08/11/04 17.38′ Check 3: YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES!!!!!!!!!!!!!!

καταχωρήθηκε σε English, Experience, News, Workgroup

Τα σχόλια έκλεισαν.