Ελευθερία Τσιάρτα

Ψηφιοποιούμαι άρα υπάρχω
Browsing Career

Back to Life

Ιανουάριος7

The vast majority of the employees dreams the day that they won’t have to wake up in the morning to go to work. Still, if one is unemployed, at least the first day at work is something like a resurrection.

Έχει και συνέχεια … »

Σχόλια κλειστά

Lonely thoughts of a sleepless mind

Ιανουάριος26

Although this month seemed to be "productive", last week proved the opposite. Time flies and so does life. We are full of ideas and plans but we are not skilled enough to make them true. Unfortunately, it is usually the events that prevent our dreams and disappoint us.

Έχει και συνέχεια … »

Σχόλια κλειστά

The risks of a blog

Ιανουάριος4

I'm still wandering of what I may do with my blog, but I'm absolutely certain that I do not want to get fired as happened to the ex Microsoft employee Michael Hanscom.

Έχει και συνέχεια … »