Ελευθερία Τσιάρτα

Ψηφιοποιούμαι άρα υπάρχω
Browsing Marketing

Managerese

Ιανουάριος9

This post is the exact and very interesting text by Kevin Boone found in his K-Zone. It seems it is frequently updated and I absolutely suggest you visit the place of the article "New developments in managerese", where there is also a printer friendly version.

Έχει και συνέχεια … »

Σχόλια κλειστά

Απλά μαθήματα Μάρκετινγκ – Εισαγωγή

Ιανουάριος9

Είναι αλήθεια ότι τα ανέκδοτα και οι παραβολές αποτελούσαν ανέκαθεν διδακτικά μέσα για την αμεσότερη και απλούστερη μετάδοση μηνυμάτων.

Πριν από λίγο νομίζω ότι έλαβα ένα πολύ καλό παράδειγμα που εξηγεί μερικά από τα βασικές εκφάνσεις του μάρκετινγκ.
Απολαύστε!!!

Έχει και συνέχεια … »

Σχόλια κλειστά

A logo for me…

Ιανουάριος4

Λογότυπο Ελευθερίας Τσιάρτα

Ladies and Gentlemen this is my logo. I made it with a lot of love and energy and I absolutely appreciate any comments on it.
THANK YOU!!!

Έχει και συνέχεια … »

Σχόλια κλειστά

New blogger in town

Ιανουάριος4

Best wishes to an expert that decided to spread his knowledge through his own blog. He has just started but he does have a future!

Έχει και συνέχεια … »

Beware of the dog!

Ιανουάριος30

It's been a long – long time since my last post, so I think it's good to reward you with a good, educating "tale"…

Έχει και συνέχεια … »

Το καταναλωτικό πρότυπο του 2010

Ιανουάριος14

Οι αλλαγές που προβλέπονται από το ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) στην καταναλωτική μας συμπεριφορά στα επόμενα 10 χρόνια.

Έχει και συνέχεια … »