Ελευθερία Τσιάρτα

Ψηφιοποιούμαι άρα υπάρχω
Browsing Workgroup

Καντάτα για τα νεκρά παιδιά του πολέμου

Ιανουάριος14

Μία παρτιτούρα για την Ελένη

Έχει και συνέχεια … »

1-2, 1-2, test!

Ιανουάριος8

(01/11/04) My darling promised me that I'll be able to publish post from Ms Internet explorer, too. Let's check!

Έχει και συνέχεια … »

Σχόλια κλειστά

Managerese

Ιανουάριος9

This post is the exact and very interesting text by Kevin Boone found in his K-Zone. It seems it is frequently updated and I absolutely suggest you visit the place of the article "New developments in managerese", where there is also a printer friendly version.

Έχει και συνέχεια … »

Σχόλια κλειστά