Ελευθερία Τσιάρτα

Ψηφιοποιούμαι άρα υπάρχω

Bitter chocolate on screen

Ιανουάριος14


Since I'm back again, how could I miss to refer to one of the sweetest
thing I've watched lately?

I'm talking about Lemony
Snicket's "A Series of Unfortunate Events"
.

Sweet, smart and full of surprises. Just watch it and I'm sure you'll
enjoy it!

καταχωρήθηκε σε Art, Comments, English

Τα σχόλια έκλεισαν.