Ελευθερία Τσιάρτα

Ψηφιοποιούμαι άρα υπάρχω
Browsing English

Eurovision News

Ιανουάριος22

First for first time…

Έχει και συνέχεια … »

Σχόλια κλειστά

Wanna play?

Ιανουάριος6

If you like playing with your skills here's an interesting chance to test your memory.

Έχει και συνέχεια … »

Σχόλια κλειστά

Let’s keep the balance

Ιανουάριος4

Too many posts at once but all in Hellenic (Greek), eh? I apologize to my English readers but, trust me, you don't lose much.

Έχει και συνέχεια … »

Σχόλια κλειστά

Goodbye Mr. President…

Ιανουάριος12

Today is the last day of the most decent, noble and elegant President of the Hellenic Democracy. After ten whole years he served us and the highest values of our nation, the time to say goodbye to him has come.

Έχει και συνέχεια … »

You smokers!

Ιανουάριος12

There's something for you! There's a (comic) hero daring enough to fight demons to exchange his place in hell and I'm sure most of you will fell in his shoes at least concerning his "bad habits" up to the last few minutes of the movie…

Έχει και συνέχεια … »

Site news

Ιανουάριος2

It is not a high speed precedure but it works; my web site has started taking its shape. If you want you may leave you comment about it under this post.

Έχει και συνέχεια … »

Flash news

Ιανουάριος16

Well, this time I'll avoid apologizing for leaning my blog on its own forand I'll go strait to the subject, which is…

Έχει και συνέχεια … »

Σχόλια κλειστά

1984

Ιανουάριος16

Words are poor to describe the masterpiece of a genius

Έχει και συνέχεια … »

« Older EntriesNewer Entries »