Ελευθερία Τσιάρτα

Ψηφιοποιούμαι άρα υπάρχω

Functionality creates chances…

Ιανουάριος22

… to find time for blogging!

As you may have seen from my absence I have a job now and you may have readmy post about how excited I was of the company’s professionalism andfunctionality. I’m glad to be even more excited three months later but right now I am just happy to take advantage of a typical maintenance procedure and say a «hi» after all this time.

It is great to have a job and if it is a good one it is unbelievable how much energy you get and how much your time shrinks. I guess it may be silly, since all my last post are about the same, since time is little and I can’t right all those I want to, but I feel I have no choice as well.

If you knew me as Tassos you could easily understand my psychosis about starts and ends and why I can’t begin a new, interesting post without enough time to complete it.

Thus, silly or not, I hope you’ll allow me to express my feeling of absence and my apologies for taking me so long to write something new. (Of course you can always ignore me and my stupid feeling and psychosis).

καταχωρήθηκε σε English, Personal
Ένα Σχόλιο στο

“Functionality creates chances…”

  1. 28 Δεκεμβρίου 2004, ώρα 12:03 Τάδε έφη Sakis Rizos:

    Βρε, βρε! Έγραψες post! Εύγε! Ο ομοιοπαθής psychotic!