Ελευθερία Τσιάρτα

Ψηφιοποιούμαι άρα υπάρχω

Missed me?

Ιανουάριος18

So long, ha? I feel kind of disappointed trying to find my last post through time, but friends can forgive right?

More than a month has passed and I didn’t manage to write a single line, although all this period was a very interesting one. Akiko has come and left, I got a job, I watch two IT conferences, I read three books, I’ve been thinking of so many things I wanted to write but time isn’t always a friend.

Well, you take this as a message that I’m alive and that I’ll come back soon.

Until my next post then. Try to enjoy your life and the people around you. Especially those that you love them and they love you.

καταχωρήθηκε σε Comments, English, Personal
Ένα Σχόλιο στο

“Missed me?”

  1. 19 Οκτωβρίου 2004, ώρα 03:51 Τάδε έφη Oneiros:

    At last! Welcome back, too (http://dimitris.glezos.com/weblog/archives/000072.html). Waiting for your posts, soonish..